Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Wprowadzanie wspólnej zasady w XXI wiek ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Proponowana zmiana pozwala na szeroką zgodę, umożliwiając uczestnikom wyrażenie zgody na wykorzystanie przez badaczy ich danych biologicznych i danych do wszelkiego rodzaju dalszych pytań badawczych. Bez wątpienia wymaganie zgody na wykorzystanie zdeklarowanych biospecymów i umożliwienie szerokiej zgody będzie stanowić wyzwanie dla społeczności badawczej. Proponowana zasada pozwala jednak na dalsze wykorzystywanie zidentyfikowanych biospecymów zebranych w przeszłości, a nowa polityka będzie wprowadzana stopniowo w ciągu 3 lat. Na początku konieczne będą dodatkowe koszty i wysiłki, aby proces zgody działał i śledzić status zgody na przechowywanie danych biologicznych. Ogromne korzyści zostaną jednak osiągnięte, ponieważ biospecimeny będą bardziej dostępne dla badań wtórnych.
We wniosku dotyczącym wspólnej zasady podejmowane są również długotrwałe skargi dotyczące dokumentów świadomej zgody, a mianowicie, że są one zbyt długie, zbyt skomplikowane i wypełnione tekstem prawnym opracowanym bardziej w celu ochrony instytucji niż uczestników. Zgodnie z wnioskiem treść tych formularzy będzie ograniczona do określonych elementów określonych w przepisie, a nieistotne informacje zostaną przeniesione do osobnego załącznika. Ponadto proponowane rozporządzenia wzmacniają zabezpieczenia prywatności i bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich badań obejmujących dane biometryczne lub identyfikowalne informacje, a także do niektórych badań, które mogą być wyłączone z innych przepisów tej zasady. Wniosek wprowadza obecnie nieuregulowane badania kliniczne wspólnej zasady (np. Próby procedur chirurgicznych, które nie obejmują urządzeń regulowanych przez Food and Drug Administration (FDA) i nie są finansowane przez jedną ze wspólnych agencji), jeśli są prowadzona w Stanach Zjednoczonych w instytucjach, które otrzymują fundusze badawcze osób z personelu z agencji Common Rule. To rozszerzenie zasady nie będzie miało zastosowania do badań klinicznych, które podlegają przepisom FDA lub które są przeprowadzane w instytucjach, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie na badania objęte zwolnieniem.
Badania prowadzone w wielu zakładach stanowią obecnie prawie połowę badań finansowanych przez National Institutes of Health (NIH). Wniosek dotyczy nieskuteczności spowodowanych obecnym procesem redundancji IRB dotyczących badań prowadzonych na wielu uczelniach, wymagając od uczestniczących instytucji amerykańskich, aby opierali się na jednej IRB rekordu, chyba że lokalny przegląd IRB jest wymagany przez prawo lub federalny wydział lub agencja wspierająca lub prowadząca badania stwierdza, że wykorzystanie pojedynczego IRB nie jest odpowiednie dla danego badania. Ta zmiana pomoże przyspieszyć rozpoczęcie badań i zaoszczędzić znaczne zasoby.5 Jedną z obaw, którą instytucje wyraziły w odniesieniu do polegania na pojedynczych IRB, jest niepewność co do tego, czy zewnętrzna IRB lub instytucja ponoszą odpowiedzialność za naruszenia przepisów przez IRB, a wniosek rozwiązuje ten problem, stwierdzając, że IRB rekordu, a nie instytucja będąca zależna od IRB, będzie odpowiedzialna za wszelkie naruszenia przepisów IRB.
Kilka innych zmian wspólnie ograniczy obciążenie IRB, pozwalając im skupić się na badaniach o podwyższonym ryzyku. Kontynuacja przeglądu IRB zostanie zniesiona w przypadku badań, które kwalifikują się do przyspieszonej oceny IRB i do większości badań, które zakończyły etapy interwencji i obejmują wyłącznie analizę danych, chyba że podczas wstępnej oceny ustalono, że ciągła ocena jest odpowiednia
[patrz też: wzorcowanie przyrządów pomiarowych, drotaweryna, kursy fizjoterapia ]
[więcej w: złocień ustroń, zestaw do lewatywy apteka, latopic emulsja ]

Tags: , ,

No Responses to “Wprowadzanie wspólnej zasady w XXI wiek ad”

 1. Osprey Says:

  Article marked with the noticed of: Odtrucie alkoholowe Warszawa[...]

 2. Tacklebox Says:

  korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

 3. Gaja Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do salon kosmetyczny kielce[...]

 4. Brajan Says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

Powiązane tematy z artykułem: latopic emulsja zestaw do lewatywy apteka złocień ustroń