Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Sofosbuwir do wirusowego zapalenia wątroby typu C Genotyp 2 lub 3 u pacjentów bez opcji leczenia AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Randomizację przeprowadzono centralnie w stosunku 3: z rozwarstwieniem w zależności od obecności lub braku marskości. Badanie FUSION było ślepym, aktywnym badaniem kontrolnym obejmującym pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie schematem zawierającym interferon. Około 30% zakwalifikowanych pacjentów może mieć dowody na wyrównaną marskość wątroby podczas badania przesiewowego.
Pacjenci byli zapisani do 67 miejsc w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Nowej Zelandii od maja 2012 r. Do lipca 2012 r. Pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: do jednej z dwóch grup leczenia: 12 tygodni sofosbuwiru i rybawiryny, a następnie 4 tygodnie pasujące do placebo lub 16 tygodni sofosbuwiru i rybawiryny. Randomizacja była stratyfikowana w zależności od obecności lub braku marskości i zakażenia genotypem 2 lub 3 HCV. Pełne kryteria kwalifikowalności do obu badań, w tym szczegóły oceny marskości, podano w Dodatku Uzupełniającym.
Oceny badań
Oceny przesiewowe obejmowały pomiar poziomu HCV RNA w surowicy i genotypowanie IL28B, oprócz standardowych testów laboratoryjnych i klinicznych. Poziom RNA HCV zmierzono testem COBAS TaqMan HCV, wersja 2.0, do stosowania z High Pure System (Roche Molecular Systems), z dolną granicą oznaczalności 25 IU na mililitr. Genotyp i podtyp HCV zostały określone za pomocą testu Siemens Versant HCV Genotype 2.0. Status w odniesieniu do genu kodującego interleukinę 28B [IL28B], wskaźnik odpowiedzi na terapię HCV, określono za pomocą amplifikacji reakcji łańcuchowej polimerazy i sekwencjonowania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu rs12979860.
Oceny podczas leczenia obejmowały standardowe badania laboratoryjne, pomiar poziomu HCV RNA w surowicy, ocenę parametrów życiowych i badania fizykalne ukierunkowane na objawy. Wszystkie zdarzenia niepożądane zostały zarejestrowane i ocenione według standardowej skali.
Pacjenci z niewydolnością wirusologiczną (patrz Dodatek dodatkowy do definicji) przeszli testy oporności. Przeprowadziliśmy analizy zmian nukleotydów w genie NS5B HCV (który może nadawać oporność na leczenie) w próbkach pobranych na początku badania i w momencie niepowodzenia wirusologicznego. Laboratorium Diagnostyczne DDL (Rijswijk, Holandia) przeprowadziło amplifikację NS5B i sekwencjonowanie populacji, a WuXi Apptec (Szanghaj, Chiny) przeprowadził testy głębokiego sekwencjonowania w celu scharakteryzowania oporności wirusologicznej.
Przestudiuj badanie
Oba badania zostały zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny w każdym uczestniczącym ośrodku i zostały przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską, zasadami dobrej praktyki klinicznej oraz lokalnymi wymaganiami prawnymi
[hasła pokrewne: propolis, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, triamcynolon ]
[patrz też: medicover pulawska, syrop acodin, pallotyni lublin ]

Tags: , ,

No Responses to “Sofosbuwir do wirusowego zapalenia wątroby typu C Genotyp 2 lub 3 u pacjentów bez opcji leczenia AD 3”

 1. Paweł Says:

  [..] Cytowany fragment: opiekunka osób starszych[...]

 2. Luiza Says:

  Profilaktyka to regularne badania

 3. Jędrzej Says:

  Article marked with the noticed of: Botox[...]

 4. Sandra Says:

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 5. Lilia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opiekunka osób starszych[...]

 6. Freak Says:

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

Powiązane tematy z artykułem: medicover pulawska pallotyni lublin syrop acodin