Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Posts Tagged ‘sposoby na chrapanie’

Bólu samoistnego oraz bólu podczas polykania z zasady nie ma

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

Czasem występują trudności w połykaniu, szczególnie płynów lub zachłystywanie się wskutek znieczulenia krtani, jakie często występuje w tym schorzeniu. Bólu samoistnego oraz bólu podczas połykania z zasady nie ma; jeśli ból występuje, to jest on niezbyt dokuczliwy dla chorego. Zaburzenia głosowe również rzadko występują. W sprawie daleko posuniętej często dochodzi do duszności wymagającej tracheotomii. Przebieg sprawy jest powolny, trwa całymi latami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sposoby na chrapanie’

Bólu samoistnego oraz bólu podczas polykania z zasady nie ma

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

KIŁA ,KRTANI (Lues, syphilis laryngis) Kiła krtani występuje pod trzema postaciami, a mianowicie: kiły pierwotnej, wtórnej i późnej. Poza tym mogą wystąpić objawy kiły wrodzonej (lues congenita) pod postacią kiły później. Kiła pierwotna (lues primaria) występuje w krtani jako wrzód pierwotny bardzo rzadko. Zaledwie kilka przypadków znanych jest w piśmiennictwie. Owrzodzenie o słoninowatym wyniosłym dnie, powstałe na twardym podłożu, oczone ostro odcinającą się silnie czerwoną obwódką błony śluzowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sposoby na chrapanie’

Bólu samoistnego oraz bólu podczas polykania z zasady nie ma

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

Od nowotworu lub gruźlicy kilak różni się wyglądem, a przede wszystkim tym, że nawet duży naciek z głębokim owrzodzeniem jest mało lub wcale niebolesny. Badania dodatkowe jak drobnowidowe próbnego wycinka i badanie krwi na odczyn Wassermanna rozstrzygają o rozpoznaniu. Ujemny lub słabo dodatni wynik odczynu Wassermanna nie świadczy przeciw kilakowi. Leczenie może być tylko przeciwkiłowe, a szczególnie korzystnie na – cofanie się działają preparaty jodowę poza arsenowymi, rtęciowymi i bizmutowymi. Bliznowate zwężenia wymagają dilatacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sposoby na chrapanie’

Bólu samoistnego oraz bólu podczas polykania z zasady nie ma

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

Na powtórny zabieg można się decydować tylko wówczas, gdy neurolog. po wnikliwej ocenie stanu chorego nie wykryje wymienionych wyżej stanów ogólnych, jak również wtedy, gdy zawiedzie dobrze przeprowadzone leczenie pracą. Operacja wtórna powinna być jak najmniejsza i najbardziej oszczędna; zabieg ponowny przedłuża znacznie i tak już długotrwałą chorobę. Niebezpieczeństwo wznowy zakażenia jest stosunkowo duże i może nawet zagrażać życiu chorego, a prócz tego amputacja wtórna może również wpłynąć na dalsze osłabienie psychiki pozostałe po pierwszej amputacji. Duże znaczenie ma wybór odpowiedniego terminu zabiegu wtórnego; operować można wtedy, gdy nie ma już żadnych uchwytnych zmian zapalnych ani martwaków widocznych na rentgenogramach i gdy stan ogólny chorego jest dobry, a odczyn opadania krwinek prawidłowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries