Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Posts Tagged ‘centrum onkologii bydgoszcz oddziały’

klinika endokrynologiczna zabrze ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Strategia pośrednia polegała na wykluczeniu jedynie pacjentów z sfałszowanymi danymi wejściowymi. Wyniki uzyskane w szpitalu w St. Luc nie są prezentowane osobno, ponieważ badanie podgrupy znacznie większej grupy pacjentów może prowadzić do niewiarygodnych wniosków. Z powodu różnic w wynikach między instytucjami zwiększa się szansa uzyskania fałszywych wyników pozytywnych (np. Błędów typu I). Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘centrum onkologii bydgoszcz oddziały’

klinika endokrynologiczna zabrze ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Od puchliny głodowej objawiającej się dużymi obrzękami i niskim ciężarem właściwym moczu, odróżnia się skrobiawicę nerek na podstawie danych następujących: Skrobiawica nerek: 1. Duży białkomocz. 2. Uporczywość obrzęków przesięków. 3. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘centrum onkologii bydgoszcz oddziały’

klinika endokrynologiczna zabrze ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Dobowa ilość moczu w łagodnym stwardnieniu nerek jest prawidłowa, jeżeli nie ma osłabienia serca. Ciężar właściwy moczu jest również prawidłowy lub nieco zwiększony. Znaczniejszy jego wzrost spostrzega się dopiero, gdy osłabnie czynność serca. Mocz bywa zwykle ciemny, białka nie zawiera albo tylko ślady, i to nieraz niestale. W każdym razie białko- mocz nie przekracza 1%. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘centrum onkologii bydgoszcz oddziały’

klinika endokrynologiczna zabrze ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Określenie. W przeciwieństwie do rozlanego stwardnienia tętniczek nerkowych, któremu towarzyszą takie same zmiany w tętniczkach całego ustroju, mianem: stwardnienie tętnic nerkowych nazywamy sprawę chorobową, polegającą na stwardnieniu tętnic nerkowych dużych i średnich. Nie jest to sprawa rozlana, omawiam ją jednak w tym rozdziale, by nie wracać do spraw naczyniowych, wiodących do marskości nerek. Stwardnienie tętnic nerkowych bywa przeważnie częściowym objawem ogólnego stwardnienia tętnic może przebiegać w nerkach obok stwardnienia tętniczek nerkowych. Przyczyny są takie same jak stwardnienie tętnic w ogóle Anatomia patologiczna. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries