Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Sofosbuwir do wirusowego zapalenia wątroby typu C Genotyp 2 lub 3 u pacjentów bez opcji leczenia AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Stawki podtrzymywanej odpowiedzi wirusologicznej, zgodnie z demograficzną i wyjściową charakterystyką kliniczną w obu badaniach. Pozycja każdego symbolu wskazuje na częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej 12 tygodni po zakończeniu leczenia dla każdej wcześniej zdefiniowanej podgrupy; linie poziome wskazują 95% przedziały ufności. Pionowe linie przerywane przedstawiają ogólne szybkości utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej dla grup leczonych sofosbuwirem. Strzałki wskazują przedziały ufności, które przekraczają skalę osi X. Rasa i grupa etniczna były zgłaszane przez siebie. Indeks masy ciała jest to waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach. Pokazane wartości P dotyczą interakcji pomiędzy okresami trwania leczenia i podgrupami w badaniu FUSION. W badaniu nie było wystarczającej liczby czarnych pacjentów do obliczenia wartości interakcji P. Częstotliwości odpowiedzi na przedziały ufności znajdują się w tabelach S3 i S7 w dodatkowym dodatku. ALT oznacza aminotransferazę alaninową, wirus zapalenia wątroby typu C HCV, rybawirynę RBV i sofosbuwir SOF. Częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w podgrupach pacjentów przedstawiono na rycinie oraz w tabelach S3 i S4 w dodatkowym dodatku. Analiza regresji logistycznej wykazała, że zakażenie HCV genotypem 3 było istotnie związane ze zmniejszonym odsetkiem utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w porównaniu z zakażeniem HCV genotypem 2 (Tabela S6 w dodatkowym dodatku).
Wśród pacjentów, którzy otrzymywali sofosbuwir i rybawirynę, 93% pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 2 miało trwałą odpowiedź wirusologiczną, w porównaniu z 61% pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 3. Podobnie 81% pacjentów bez marskości wątroby (92% pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 2 i 68% pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 3) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w porównaniu z 61% pacjentów z marskością wątroby (94% pacjentów z Zakażenie HCV genotypem 2 i 21% osób z zakażeniem HCV genotypem 3).
FUSION Trial
Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej osiągniętej przy stosowaniu sofosbuwiru i rybawiryny w populacji pacjentów po wcześniejszym leczeniu przewyższały historyczną częstość kontroli wynoszącą 25%, przy odsetkach 50% (95% CI, 40 do 60) w grupie 12-tygodniowej. i 73% (95% CI, 63 do 81) w grupie 16-tygodniowej (P <0,001 dla każdego porównania). Drugorzędowa analiza porównująca wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej pomiędzy grupami wykazała, że pacjenci otrzymujący 16 tygodni leczenia mieli znacząco wyższy wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej niż pacjenci otrzymujący 12 tygodni leczenia (różnica, -23 punktów procentowych, 95% CI, -35 do -11; P <0,001) (Figura 1).
Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w różnych podgrupach pacjentów przedstawiono na rycinie oraz w tabelach S7 i S8 w dodatkowym dodatku
[patrz też: olejek kokosowy do włosów, triamcynolon, Upadłość transgraniczna ]
[więcej w: złocień ustroń, zestaw do lewatywy apteka, latopic emulsja ]

Tags: , ,

No Responses to “Sofosbuwir do wirusowego zapalenia wątroby typu C Genotyp 2 lub 3 u pacjentów bez opcji leczenia AD 6”

 1. Nikola Says:

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

 2. Jester Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: oxandrolon[...]

 3. Old Man Winter Says:

  Ile razy juz to czytalem

 4. Zoja Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: powiększanie ust kielce[...]

 5. New Cycle Says:

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

Powiązane tematy z artykułem: latopic emulsja zestaw do lewatywy apteka złocień ustroń