Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Sofosbuwir do wirusowego zapalenia wątroby typu C Genotyp 2 lub 3 u pacjentów bez opcji leczenia AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Zostały one zaprojektowane i przeprowadzone zgodnie z ich odpowiednimi protokołami przez sponsora (Gilead Sciences) we współpracy z głównymi badaczami. Sponsor zebrał dane, monitorował prowadzenie badań i przeprowadzał analizy statystyczne. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu postępów obu badań. Badacze, uczestniczące instytucje i sponsor zgodzili się zachować poufność danych. Wszyscy autorzy mieli dostęp do danych, ponosili odpowiedzialność za integralność i kompletność zgłaszanych danych oraz ręczyli za wierność tego raportu protokołom badań, dostępnym pod adresem. Manuskrypt został przygotowany przez sponsora i zawodowego pisarza, który jest pracownikiem sponsora, przy udziale wszystkich autorów. Decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji podjęli wszyscy autorzy.
Analiza statystyczna
W badaniu POSITRON obliczyliśmy, że próba 180 pacjentów w grupie sofosbuwiru i 60 w grupie placebo dostarczy 99% mocy do wykrycia między grupami różnicy w odsetku utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynoszącej 40% przy użyciu dwustronny test chi-kwadrat z korektą ciągłości na poziomie istotności 0,05. W badaniu FUSION obliczyliśmy, że próbka 100 pacjentów w każdej grupie zapewniałaby ponad 97% moc do wykrycia poprawy o co najmniej 20% w tempie utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej, w porównaniu z historyczną szybkością kontroli wynoszącą 25 % i zapewniałoby 82% mocy wykrywania różnicy 20% w odsetku odpowiedzi pomiędzy 12-tygodniowymi i 16-tygodniowymi grupami terapeutycznymi (patrz dodatek dodatkowy, aby uzyskać pełniejsze wyjaśnienie obliczenia historycznej stopy kontroli).
W analizie wtórnej, która została przeprowadzona przy użyciu testu Cochran-Mantel-Haenszel zgodnie z czynnikami stratyfikacji podczas randomizacji, porównaliśmy różnice w odsetkach utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12 i 16 tygodniu leczenia w badaniu FUSION. Zmodyfikowane analizy zamiaru leczenia obejmowały dane od wszystkich pacjentów, którzy przeszli randomizację i otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Przeprowadzono wielowymiarowe analizy logistyczno-regresyjne uwzględniające wyjściową charakterystykę demograficzną i kliniczną, a następnie zastosowano procedurę krokową w celu zidentyfikowania niezależnych czynników predykcyjnych utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej (tabele S5, S6 i S9 do S12 w Dodatku uzupełniającym).
Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Łącznie 410 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 2 lub 3, u których leczenie interferonem nie wchodziło w grę, zostało wstępnie poddane badaniu POSITRON. Spośród tych pacjentów 280 poddano randomizacji, a 278 rozpoczęło leczenie (ryc
[przypisy: kursy fizjoterapia, Laserowe usuwanie blizn, bezdechy nocne leczenie ]
[więcej w: usg tarczycy katowice, odleżyny profilaktyka, dyżur aptek polkowice ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek polkowice odleżyny profilaktyka usg tarczycy katowice