Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Sofosbuwir do wirusowego zapalenia wątroby typu C Genotyp 2 lub 3 u pacjentów bez opcji leczenia AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Ponadto, 15 do 30% pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 2 lub 3, którzy nie mają odpowiedzi na terapię interferonem, nie ma alternatywnych opcji terapeutycznych. Populacje te, które według szacunków stanowią większość pacjentów zakażonych HCV5, wymagają skutecznego leczenia. Sofosbuwir jest doustnym analogiem nukleotydowym inhibitora specyficznej dla HCV polimerazy NS5B o aktywności in vitro przeciwko wszystkim genotypom HCV.7 W badaniu fazy 2 leczenia przez 12 tygodni za pomocą sofosbuwiru i rybawiryny u pacjentów z zakażeniem HCV o genotypie 2 lub 3, 10 z 10 wcześniej nieleczonych pacjentów (100%) i 17 z 25 wcześniej leczonych pacjentów (68%) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną. 98,9 Ten doustny schemat miał akceptowalny profil bezpieczeństwa, bez przedwczesnego przerwania terapii sofosbuwirem z powodu zdarzeń niepożądanych.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki dwóch badań klinicznych III fazy leczenia sofosbuwirem i rybawiryną u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 2 lub 3, u których leczenie peginterferonem nie było możliwe, oraz u pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie interferonem. . Głównym celem obu badań była ocena skuteczności sofosbuwiru i rybawiryny, mierzona odsetkiem pacjentów z utrzymującą się odpowiedzią wirusologiczną po 12 tygodniach od zakończenia leczenia, oraz ocena bezpieczeństwa tego schematu.
Metody
Projekty badawcze i pacjenci
Przeprowadziliśmy dwa wieloośrodkowe, randomizowane badania w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa sofosbuwiru podawanego z rybawiryną u pacjentów przewlekle zakażonych genotypem 2 lub 3 HCV. W obu badaniach pacjenci otrzymywali sofosbuwir (Gilead Sciences) i rybawirynę (Ribasphere, Kadmon) lub odpowiadające placebo. . Sofosbuwir podawano doustnie w dawce 400 mg raz na dobę. Rybawiryna była podawana doustnie dwa razy na dobę, z dawkami określonymi w zależności od masy ciała (1000 mg na dobę u pacjentów o masie ciała <75 kg i 1200 mg na dobę u pacjentów o masie ciała . 75 kg).
Badanie POSITRON było ślepym, kontrolowanym placebo badaniem, w którym porównywano 12 tygodni leczenia z sofosbuwirem i rybawiryną z dopasowanym placebo u pacjentów, którzy wcześniej przerwali terapię interferonem z powodu niedopuszczalnych zdarzeń niepożądanych, u których wystąpił równoczesny stan medyczny uniemożliwiający leczenie interferonem. zawierające schemat leczenia lub którzy zdecydowali się na leczenie schematem zawierającym interferon (dodatkowe informacje znajdują się w Dodatku Aneks, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Wcześniejsza niewydolność leczenia w schemacie opartym na interferonie nie była powodem wykluczenia. Około 20% zakwalifikowanych pacjentów może mieć dowody na wyrównaną marskość wątroby podczas badania przesiewowego.
Pacjenci zostali zapisani do 63 ośrodków w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii od marca 2012 r. Do maja 2012 r
[hasła pokrewne: drotaweryna, leczenie trądziku wrocław, Laserowe usuwanie blizn ]
[więcej w: arsmedica, dawcy szpiku kostnego, dyżury aptek kwidzyn ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: arsmedica dawcy szpiku kostnego dyżury aptek kwidzyn