Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Sofosbuvir do wcześniej nieleczonego przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Oba badania zostały zaprojektowane i przeprowadzone zgodnie z ich protokołami przez sponsora (Gilead) we współpracy z głównymi badaczami. Sponsor zebrał dane, monitorował przebieg badania i przeprowadzał analizy statystyczne; wszyscy autorzy mieli dostęp do danych. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu danych bezpieczeństwa z dwóch badań. Badacze, uczestniczące instytucje i sponsor zgodzili się zachować poufność danych. Wszyscy autorzy ponoszą odpowiedzialność za integralność i kompletność zgłaszanych danych i zapewniają zgodność tego raportu z protokołami badań, dostępnymi pod adresem. Rękopis został przygotowany przez autorów zatrudnionych przez Gilead, z udziałem wszystkich autorów i pomocy profesjonalnego pisarza, który był również zatrudniony przez Gilead. Analiza statystyczna
W badaniu NEUTRINO ustaliliśmy, że rekrutacja 300 pacjentów z infekcją HCV o genotypie 1, 4, 5 lub 6 zapewni moc 90%, aby wykazać wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej przy schemacie sofosbuwiru wyższym niż 60%. , obliczona dawka kontrolna oparta na poprzedniej skuteczności po dostosowaniu na obecność marskości i oczekiwanej korzyści dla bezpieczeństwa (szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku uzupełniającym). Oczekiwanie na wysokie wskaźniki odpowiedzi, poprawę bezpieczeństwa i krótszy czas trwania leczenia doprowadziły do wspólnej decyzji organów regulacyjnych, aby nie włączać obecnie dostępnego schematu inhibitora proteazy jako aktywnej kontroli.
W badaniu FISION ustaliliśmy, że próba 250 pacjentów z genotypem 2 lub 3 HCV w każdej grupie badanej zapewni moc ponad 95% w celu stwierdzenia braku lepkości sofosbuwiru i rybawiryny w porównaniu z peginterferonem i rybawiryną. Wykazanoby gorsze wyniki, gdyby dolny limit dwustronnego przedziału ufności dla różnicy wynosił ponad -15%.
W obu badaniach użyliśmy dwustronnego testu na poziomie 0,05. Wykonano wieloczynnikowe analizy logistyczno-regresyjne charakteryzujące związek pomiędzy utrzymującą się odpowiedzią wirusologiczną i różnymi wcześniej określonymi demograficznymi i wyjściowymi cechami klinicznymi. Zastosowano etapową procedurę selekcji, aby zidentyfikować niezależne czynniki prognostyczne utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej.
Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów w badaniu. W badaniu NEUTRINO 456 pacjentów z genotypem 1, 4, 5 lub 6 HCV, którzy zostali wstępnie poddani badaniu przesiewowemu, włączono 328 pacjentów, a 327 rozpoczęło leczenie (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Większość pacjentów włączonych do badania miała genotyp HCV (89%); 9% miało genotyp 4, a 2% miało genotyp 5 lub 6 (tabela 1), rozkład zgodny z częstością występowania genotypów HCV w Stanach Zjednoczonych
[hasła pokrewne: voluson, srebro lokacyjne, pirymetamina ]
[podobne: zespół gerstmanna, polineuropatia aksonalna, roboprojekt rzeszów ]

Tags: , ,

No Responses to “Sofosbuvir do wcześniej nieleczonego przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. AD 4”

 1. Bearded Angler Says:

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 2. Eliza Says:

  Article marked with the noticed of: gabinet stomatologiczny zielona góra[...]

 3. Klaudia Says:

  Ile razy juz to czytalem

 4. Marlena Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: drzwi chłodnicze[...]

 5. Toolmaker Says:

  Moja mama tez im wierzyla

Powiązane tematy z artykułem: polineuropatia aksonalna roboprojekt rzeszów zespół gerstmanna