Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Sofosbuvir do wcześniej nieleczonego przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Co więcej, schematy inhibitorów proteazy mają kilka wad, w tym niską barierę genetyczną dla rozwoju oporności, kwestii bezpieczeństwa, potencjalnych interakcji lekowych i skomplikowanych schematów z dużymi obciążeniami pigułkami.11,12 Sofosbuwir jest inhibitorem polimerazy HCV NS5B będącym analogiem nukleotydów o podobnej aktywności in vitro w stosunku do wszystkich genotypów HCV.13 W badaniach fazy 2, schemat dawkowania 400 mg sofosbuwiru plus peginterferon-rybawiryna przez 12 lub 24 tygodnie powodował częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej 87. do 92% u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem HCV z genotypem 1.14,15 Pacjenci z zakażeniem genotypem 4 lub 6 również wykazywali wysokie odsetki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej przy 24-tygodniowym schemacie sofosbuwiru plus peginterferon-rybawiryna.14 W drugiej fazie próbnej u wszystkich 40 wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem HCV o genotypie 2 lub 3 utrzymywała się odpowiedź wirusologiczna z 12-tygodniowym leczeniem sofosbuwirem i rybawiryną (z peginterferonem lub bez) 16. W badaniach klinicznych do tej pory nie zaobserwowano przełomu wirusologicznego podczas leczenia sofosbuwir, co jest zgodne z mechanizmem działania leku i wysoką barierą genetyczną dla oporności. Związana z opornością mutacja HCV S282T nie została wykryta u żadnego pacjenta leczonego sofosbuwirem i rybawiryną podczas leczenia lub po jego zakończeniu. Dlatego przeprowadziliśmy dwa badania III fazy, aby ocenić skuteczność i bezpieczeństwo 12-tygodniowej terapii z użyciem schematów zawierających sofosbuwir u pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia z powodu zakażenia HCV.
Metody
Pacjenci i projekty badań
W dwóch wieloośrodkowych badaniach włączono pacjentów w wieku co najmniej 18 lat, u których poziomy HCV RNA w surowicy wynosiły 10 000 IU na mililitr lub więcej podczas badania przesiewowego i którzy nigdy nie otrzymywali leczenia z powodu zakażenia HCV. W dwóch badaniach określono, że około 20% pacjentów może mieć objawy marskości. Pełne kryteria kwalifikowalności do dwóch prób, w tym szczegóły dotyczące oceny marskości, podano w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Badanie NEUTRINO było jednoetapowym, otwartym badaniem obejmującym sofosbuwir i peginterferon-rybawirynę u 327 pacjentów zakażonych genotypem 1, 4, 5 lub 6 HCV. Od czerwca 2012 r. Do sierpnia 2012 r. Pacjentów zapisywano do 56 miejsc w Stany Zjednoczone. Wszyscy pacjenci otrzymywali sofosbuwir, rybawirynę i peginterferon alfa-2a przez 12 tygodni. Lek Sofosbuvir (Gilead Sciences) podawano doustnie w dawce 400 mg raz na dobę wraz z rybawiryną (Ribasphere, Kadmon), którą podawano doustnie w dawce podzielonej w zależności od masy ciała (1000 mg na dobę u pacjentów o masie ciała <75 kg i 1200 mg na dobę u pacjentów o masie ciała . 75 kg) [patrz też: amlodypina, polcortolon, glinka do picia ] [podobne: aksamitna przychodnia, bulgotanie w brzuchu przyczyny, alkoholowe stłuszczenie wątroby ]

Tags: , ,

No Responses to “Sofosbuvir do wcześniej nieleczonego przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. AD 2”

  1. Hog Butcher Says:

    W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

  2. Dark Horse Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: depilacja laserowa warszawa[...]

  3. Andrzej Says:

    Mleko krowie jest zdrowe

Powiązane tematy z artykułem: aksamitna przychodnia alkoholowe stłuszczenie wątroby bulgotanie w brzuchu przyczyny