Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Nerczyce zmartwiające

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Od puchliny głodowej objawiającej się dużymi obrzękami i niskim ciężarem właściwym moczu, odróżnia się skrobiawicę nerek na podstawie danych następujących: Skrobiawica nerek: 1. Duży białkomocz. 2. Uporczywość obrzęków przesięków. 3. Wątroba i śledziona bywaj ą bardzo często duże, twardsze, o brzegu zaokrąglonym. 4. Czynnikiem przyczynowym bywa najczęściej przewlekła gruźlica, przewlekłe ropienie, kiła. Puchlina głodowa: 1. Białkomoczu nie ma. 2. Obrzęki i przesięki znikaj ą dość szybko, gdy chory zacznie żywić się prawidłowo. 3. Wątroba śledziona prawidłowe. 4. Czynnikiem przyczynowym jest wybitne zaburzenie odżywiania. Rokowanie. Chociaż pomysłowe badania Waldenstroma. wykonane na ludziach, dowodzą, że przy wczesnym usunięciu przyczyny nawet rozległa skrobiawica narządów wewnętrznych może się cofać, niemniej praktycznie rokuje ona ratalnie, zwłaszcza wobec tego, że podstawowa choroba jest przeważnie nieuleczalna, Dołączające się uporczywe biegunki, wyczerpując chorego, przyspieszają śmierć. Zapobieganie. Dla zapobiegania skrobiawicy nerek należy leczyć starannie choroby wiodące do niej, przede wszystkim przewlekłą gruźlicę, przewlekłe ropienia i kiłę. Nadto w tych chorobach nie należy stosować bodźcowej metody leczniczej. Leczenie. Gdy skrobiawica już powstanie, chory powinien unikać wszystkiego, co osłabia ustrój, oraz odżywiać się dobrze, nie nadużywając wszakże pokarmów obfitujących w białko, a to ze względu na to, że substancja skrobiowata pochodzi z nieprawidłowej gospodarki białkowej. Poza tym stosuje się leczenie przyczynowe oraz takie samo jak w przewlekłej nerczycy. W skrobiawicy bez wyraźnego tła należy spróbować leczenia przeciwkiłowego, lecz bardzo ostrożnie. [patrz też: olejek arganowy do włosów, olejek kokosowy na włosy, kwas hialuronowy ]

Comments Off

Nerczyca skrobiowata

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W przypadkach wątpliwych w rozpoznaniu jest pomocne określenie stosunku albumin do globulin w moczu oraz odczyn Bennholda z czerwienią kongo. Dla skrobiawicy nerek jest bardzo znamienna znaczna przewaga globulin nad albuminami w moczu. Wprawdzie objaw ten bywa nie zawsze, tak iż jego brak nie wyłącza jeszcze skrobiawicy. Natomiast wielokrotna przewaga globulin w przypadkach, w których chodzi o rozstrzygnięcie między nerczycą a skrobiawicą, przemawia za skrobiawicą. Odczyn Benholdta polega na tym, że substancja skrobiowata ma własność wychwytywania czerwieni kongo z krwi. U ludzi zdrowych barwnik ten, wprowadzony do krwi, wydziela się przeważnie przez wątrobę i tylko jego ślady przez nerki. Po wprowadzeniu dożylnym 10 ml 1% świeżo sporządzonego, jałowego wodnego roztworu barwnika 11-29% barwnika znika z krwi w ciągu godziny, 40% w ciągu 6 godzin. Wyjątek stanowią nerczyca lipoidowa i skrobawica. W tych chorobach znikanie barwnika z krwi jest przyspieszone: 40 do 100% jego znika już po godzinie. W nerczycy jednak barwnik pojawia się w moczu, natomiast w skrobiawicy zostaje zatrzymany przez substancję skrobiowatą, tak iż mocz pozostaje bezbarwny. Odczyn Bennholda uprościł Paunz. Uproszczenie to polega na wprowadzenie do krwi czerwieni kongo w ilości 1112 razy większej niż ta, którą substancja skrobiowata wiąże całkowicie w ciągu godziny. U osób, nie dotkniętych skrobiawicą, wprowadzony do krwi barwnik krąży w tym czasie jeszcze w krwi. Przytoczone powyżej objawy nie zawsze jednak umożliwiają odróżnienie skrobiawicy od nerczycy, nieraz bowiem nie są wyraźne. Objawami wspólnymi wtórnej marskiej nerce i nerczycy skrobiowatej są: niski ciężar właściwy moczu, bladosłomkowa jego barwa i nikły osad, a w okresie marskim nerczycy skrobiowatej nadto objawy mocznicy i niekiedy nadciśnienie tętnicze oraz przerost serca. Duży białkomocz, duże ciastowate obrzęki, nieznaczny tylko wzrost ciśnienia . tętniczego, skrobiawica śledziony, wątroby i jelit i znamienne czynniki przyczynowe skrobiawicy przechylają szalę rozpoznania na stronę nerczycy skrobiowatej. [podobne: ,olejek arganowy, olejek rycynowy, olejek jojoba ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »