Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Nowatorska choroba Prion związana z biegunką i autonomiczną neuropatią AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Niedrożność głębszych warstw korowych, która była związana z niektórymi postaciami sporadycznej choroby prionowej, nie była istotną cechą. Obserwowaliśmy rozległe blaszki białkowe prionów i znaczną ilość chorób związanych z tau w postaci splotów neurofibrylarnych i nici neuropilnych (Ryc. 4 i Tabela S4 w dodatkowym dodatku) – odkrycia, które są również widoczne w niektórych postaciach zespołu GSS. Mikroglej wykazał także immunoreaktywność białka prionowego (figura 4C), podczas gdy neurony i astrocyty były nie wybarwione. Immunoreaktywność białka prionowego w ściankach naczyń włosowatych, często rozciągająca się do otaczającego neuropilu, była najbardziej widoczna w regionach podkorowych. Obecność złogów białek z konformacją amyloidu potwierdzono za pomocą techniki kwasu okresowego-Schiffa (Figura 4A, wkładka), która wykazała immunoreaktywność składnika amyloidu P w surowicy (Figura 4D). Ultrastrukturalne badanie kory nowej potwierdziło obecność amyloidu z wykrywaniem małych unicentrycznych blaszek złożonych z włókienek promieniujących na obwodzie (ryc. 4L). W celu określenia, czy niezmutowane białko prionowe zostało zrekrutowane do osadów, przeprowadzono barwienie immunohistochemiczne z użyciem przeciwciała przeciw C-końcowi białka prionowego (Pri-917, epitop 216-221). To pokazało wzór barwienia, który był podobny. w porównaniu z trzema pozostałymi przeciwciałami białkowymi prionów użytymi w badaniu (Figura 4K), chociaż badania molekularne i transmisyjne nie sugerowały, że niezmutowane białko prionowe jest uczestnikiem procesu chorobowego. Immunoblot
Nieprawidłowe białko prionowe w chorobie prionowej można badać za pomocą analizy Western blot po częściowym trawieniu białka proteazami, ujawniając różnorodność rozmiarów fragmentów i wzory glikozylacji, które mogą korelować z cechami klinicznymi.14 Przeprowadziliśmy te badania molekularne, aby porównać nieprawidłowe priony białko w tym stanie z nieprawidłowym białkiem prionowym obserwowanym w innych chorobach prionowych.
Ryc. 5. Rycina 5. Wrażliwe analizy immunoblotowe przedniego kory mózgowej uzyskane od pacjentów IV-1 i IV-6. Przeprowadzono wysoce czułe analizy immunoblot białka prionowego w korze czołowej uzyskanej od Pacjentów IV-1 i IV-6, z których oboje mieli mutację PRNP Y163X, w celu scharakteryzowania białka prionowego opornego na proteazę w porównaniu ze znaną zmiennością w chorobie prionowej. Panele A i B pokazują 10 mm3 10% homogenatów czołowej kory (waga do objętości) przygotowanych z normalnego ludzkiego mózgu, sporadycznego mózgu choroby Creutzfeldta-Jakoba (sCJD) (kodon PRNP 129MM z nieprawidłowym białkiem prionowym typu 2, klasyfikacja London16) i mózg tkanki od pacjenta IV-1 (panel A) i pacjenta IV-6 (panel B), analizowane przed (-) lub po (+) trawieniu proteinazą K (PK) za pomocą monoklonalnego przeciwciała anty-prionowego 3F4
[przypisy: lewomepromazyna, Laserowe usuwanie blizn, Upadłość transgraniczna ]
[przypisy: zespół gerstmanna, polineuropatia aksonalna, roboprojekt rzeszów ]

Tags: , ,

No Responses to “Nowatorska choroba Prion związana z biegunką i autonomiczną neuropatią AD 8”

 1. Freak Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: acerola[...]

 2. Małgorzata Says:

  Wiecie, droga redakcjo co mnie bardzo złości?

 3. Tacklebox Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: klinika stomatologiczna kraków[...]

 4. Dominika Says:

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

 5. Stacker of Wheat Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta, ortodoncja Kraków[...]

 6. Keystone Says:

  A co z innymi produktami?

Powiązane tematy z artykułem: polineuropatia aksonalna roboprojekt rzeszów zespół gerstmanna