Medycyna estetyczna
Zdrowy wyglad i medycyna estetyczna

Nerczyca bizmutowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Nerczycę bizmutową spostrzega się najczęściej w toku energicznego leczenia kiły przetworami bizmutu. Pierwszy objaw stanowi pojawienie się w moczu licznych nabłonków nerkowych, do czego dołącza się wkrótce białkomocz i inne objawy nerczycy. Z zaprzestaniem bizmutu objawy nerczycy znikają. W przypadkach bezmoczu wskutek zatrucia bizmutem poleca się leczenie BALem. Aby zapobiec nerczycy, należy lecząc chorego na kiłę przetworami bizmutu badać dokładnie od czasu do czasu mocz i odstawiać na pewien czas lek gdy tylko w moczu ukażą się nabłonki nerkowe.
STWARDNIENIE NEREK NACZYNIOWE (NEPHROSCLEROSIS V ASCULARIS) Przez stwardnienie nerek naczyniowe rozumie się przewlekłe choroby polegające na rozlanych zmianach anatomicznych w najdrobniej- szych naczyniach nerkowych. Odróżnia się dwie postaci: 1) stwardnienie łagodne (nephrosclerosie vascularis benigna) 2) stwardnienie złośliwe (nep hrosclerosis vascularis maligna). Stwardnienie nerek łagodne 1. Stwardnienie nerek łagodne Określenie, przyczyny i wywód chorobowy. Stwardnienie nerek łagodne polega na rozlanym stwardnieniu drobnych i najdrobniejszych tętnic nerkowych (tirteriolosclerosis diffusa) bez upośledzenia sprawności nerek. Choroba stanowi dalszy ciąg nadciśnienia samo- rodnego. Toteż jej wywód chorobowy i przyczyny są takie same jak nadciśnienia samorodnego. Anatomia patologiczna. Wielkość nerek, dotkniętych stwardnieniem łagodnym, jest prawidłowa. Są one nieco większe, jeżeli dołączy się bierne ich przekrwienie na tle niewydolności krążenia. Powierzchnia jest gładka. Torebkę ściąga się łatwo. Drobnowidow stwierdza się zmiany w tętniczkach nerkowych (arteriolae renales) o charakterze stwardnienia. Kłębki i cewki są początkowo niezmienione. Miąższ nerkowy zanika w miejscach niedokrwionych dopiero w późniejszym okresie w miarę pogarszania się odżywienia i w jego miejsce rozwija się bliznowaciejąca tkanka łączna. Zmiany anatomiczne w tętniczkach nerek i całego ustroju poprzedza wzmożenie napięcia warstwy mięsnej tętniczek, wywołujące nadciśnienie tętnicze. Okres ten trwa zwykle wiele lat. Objawy. Chorobę wykrywa się nieraz przypadkowo, ponieważ stan podmiotowy chorych może być długo zupełnie dobry. Z objawów przedmiotowych najważniejsze dotyczą narządu moczowego i krążenia. [hasła pokrewne: Upadłość transgraniczna, voluson, drotaweryna ]
[więcej w: calcium dobesilate galena, centrum medyczne skopia, natrium thiosulfuricum apteka internetowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Nerczyca bizmutowa”

  1. Nikola Says:

    możliwość badań klinicznych z Pratia

  2. Cross Thread Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kurs microblading[...]

  3. Waylay Dave Says:

    Przy zapaleniu oskrzeli najlepiej zastosować inhalacje.

Powiązane tematy z artykułem: calcium dobesilate galena centrum medyczne skopia natrium thiosulfuricum apteka internetowa